Nieuws

25-02-2021

BTW-tarief van 21 % naar 6 % ? Hoe het écht zit.

We kregen de laatste weken vaak de vraag: “Hoe zit het nu eigenlijk met de verlaging van de BTW voor de afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning ?” Er bestaat duidelijk nog verwarring over de relance-maatregel (in kader van COVID-19), het toepassingsgebied en de voorwaarden ervan. Om klare wijn te schenken kruipt Jarno (het nieuwste lid van de Home-Vision familie), in z’n blogpen. In onderstaand artikel legt hij u graag uit wat dit nu precies allemaal betekent en waarop u vooral moet letten. 

____

Sedert 1 januari 2021 is het in bepaalde gevallen mogelijk om aanspraak te maken op het voordeelregime van 6 % i.p.v. 21 % BTW. Wie een gebouw afbreekt om er nadien een nieuwe woning op te bouwen, kan beroep doen op het tijdelijk, verlaagd tarief.

 

Het verlaagd tarief, dat was toch al van toepassing ?

Dat klopt, hetzij niet voor gans België. Het “territoriaal toepassingsgebied” was beperkt tot 32 centrumsteden. Met de programmawet van 20 december 2020, veranderde dit op 1 januari 2021 naar het volledige Belgische grondgebied.

Een tweede verandering is dat het nieuwe gunsttarief niet enkel geldt voor initiatiefnemers van sloop en heropbouw maar ook voor projecten die lopen via een bouwpromotor. Daar kunnen eigenaars die dus later instappen ook meegenieten van dit voordelig regime.

 

Blijft de maatregel altijd gelden ?

Neen, de maatregel kwam er naar aanleiding van, hoe kan het ook anders, de Corona-crisis en blijft 2 jaar gelden. De tijdelijke uitbreiding moet ervoor zorgen dat de bouwsector een krachtige stimulans krijgt én het de toegang tot kwaliteitsvolle woningen voor kwetsbare personen makkelijker maakt. De relancemaatregel geldt dus t.e.m. 31 december 2022.

 

Wat met de ‘oude’ regelgeving ?

Die blijft van toepassing in de 32 grote steden. De voorwaarden zijn hier minder streng. Zo moet u bijvoorbeeld geen rekening houden met de maximale oppervlakte. Belangrijk : Wie een afgebroken en heropgebouwde woning in één van die 32 steden nadien verkoopt, moet wél voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe regime om te kunnen genieten van het BTW-tarief van 6 %. 

 

Wat zijn de voorwaarden (nieuwe regime) ?

  1. Er is sprake van een afbraak van een gebouw (in de wet wordt niet gespecificeerd welke bestemming die moet hebben)
  2. Er moet sprake zijn van een heropbouw van een woning
  3. De sloop moet “omvangrijk zijn” en het volledige gebouw omvatten
  4. Het afbreken en heropbouwen moet door dezelfde persoon gebeuren én zich bevinden op hetzelfde kadastrale perceel
  5. Je bent er voor minstens 5 jaar (als hoofdverblijfplaats) gedomicilieerd
  6. De totale bewoonbare oppervlakte (van de heropgebouwde woonst) mag niet meer dan 200 m² bedragen (ongeacht het type woning)
  7. Je bent eigenaar, vruchtgebruiker of opstalhouder. (Naakte eigenaars betalen 21 % BTW)
  8. Personen die het eigendom verhuren gedurende 15 jaar i.f.v. sociaal beleid

 

Mijn partner heeft een andere woning, wat nu ?

Bent u wettelijk samenwonend of gehuwd ? Dan kunt u slechts aanspraak maken op dit gunsttarief indien jullie beiden voldoen aan álle voorwaarden. Heeft één van de partners al (een deeltje van) een andere woning, dan betalen jullie beiden toch 21 %. Uiteraard zijn hierop uitzonderingen, die hieronder worden besproken.

 

Uitzondering: mede-eigendom door erfenis

U krijgt door een erfenis (een deel van) een woning in eigendom. De wetgever besliste dat hier niet naar gekeken wordt. Met andere woorden : U kunt alsnog aanspraak maken op de relancemaatregel. Opgelet, dit geldt niet indien u een onroerend goed uit schenking ontvangt, dan kunt u geen aanspraak maken op het gunsttarief.

 

Uitzondering: bezitsvoorwaarde

Stel u woont op dit moment in een andere woning, maar bent van plan die te verkopen. Het is mogelijk om uit deze situatie toch voordeel te halen.  U moet de woning uiterlijk tegen 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming/inbezitneming verkopen. 

 

Concreet :

Een gebouw wordt afgebroken in juni 2021. We gaan ervan uit dat de aanvragen, vergunningen en papieren in orde zijn, waardoor de bouw van de woning van start kan gaan in oktober 2021. Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, vallen de facturen vóór 31/12/2022 onder het tarief van 6 % BTW. Indien de BTW opeisbaar is na die datum, dan zult u 21 % btw moeten betalen.

____

Zoals u wel kunt merken, moet u toch het één en ander in het achterhoofd houden bij het toepassen van deze methode. Laat u daarom bijstaan en adviseren door een erkend vastgoedprofessional. Bij Home-Vision streven we naar een doelgerichte aanpak én denken we mee met onze klanten. Hebt u nood aan advies, een op maat gemaakte strategie, stevige portie know-how en een hoop passie en enthousiasme ? Neem dan zeker vrijblijvend contact met ons op. Tot binnenkort !

 

 

Study